Woningruil

Met woningruil ruil jij van woning met een andere huurder. Je zoekt zelf naar een geschikte ruilpartner. Dit mag een andere huurder van Woonconcept zijn. Het kan ook iemand zijn die ergens anders in Nederland een woning huurt.

Veel gevraagd over Woningruil

Wat is woningruil?

Algemeen

Met woningruil ruil jij van woning met een andere huurder. Je zoekt zelf naar een geschikte ruilpartner. Dit mag een andere huurder van Woonconcept zijn. Het kan ook iemand zijn die ergens anders in Nederland een woning huurt.

Wat zijn de spelregels voor woningruil?

Algemeen

Wil je met iemand van woning ruilen? Om jouw woning te kunnen ruilen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Je woont minimaal 1 jaar in jouw woning;
 • Je hebt geen betaalachterstand;
 • Je hebt geen overlast veroorzaakt;
 • Je staat bij Thuiskompas ingeschreven als woningzoekende. Dit hoeft alleen als jouw ruilpartner óók van Woonconcept huurt.
 • Je hebt toestemming van ons, en wanneer van toepassing ook van jouw bewindvoerder.

Waar moet mijn ruilpartner aan voldoen?

Algemeen

Voor de ruilpartner gelden de volgende voorwaarden: 

 • Jouw ruilpartner staat bij Thuiskompas ingeschreven als woningzoekende;
 • Het inkomen van je ruilpartner past bij de nieuwe huurprijs van jouw woning;
 • De gezinsgrootte en leeftijd van je ruilpartner is passend bij jouw woning;
 • Jouw ruilpartner woont in een huurwoning (ruilen met een koopwoning is niet mogelijk);
 • Jouw ruilpartner heeft een positieve verhuurdersverklaring. Dat betekent dat hij of zij geen betaalachterstand heeft en geen overlast heeft veroorzaakt;
 • Jouw ruilpartner heeft toestemming van zijn eigen verhuurder, en wanneer van toepassing ook van zijn bewindvoerder.

Hoe vraag ik woningruil aan?

Algemeen

Woningruil moet schriftelijk worden aangevraagd bij Thuiskompas door beide partijen. Daarbij moet aangegeven worden wat de reden van woningruil is en moet men een recente inkomensverklaring en een uittreksel uit het BRP (Basisregistratie Personen) met adreshistorie toevoegen.

Hoe lang moet ik de woning na woningruil blijven huren?

Algemeen

Het 1e jaar mag je de huur niet opzeggen. Vanaf het 2e jaar mag je de huur weer opzeggen. Je moet de ruilwoning dus minimaal 1 jaar huren.

Wat gebeurt er met de huurprijs van de woning bij woningruil?

Algemeen

De huurprijs van de woning wordt aangepast. Net zoals bij de normale verhuur van woningen. Dit betekent dat de huur hoger, maar ook lager kan worden.

Hoe verloopt de aanvraag verder?

Algemeen

Nadat wij je aanvraag hebben ontvangen doen we het volgende:

 1. Aanvraag bespreken
  Wij nemen contact op met jou en je ruilpartner om de aanvraag te bespreken.

 2. Aanvraag beoordelen
  Wij beoordelen of jullie alle voldoen aan de regels voor het ruilen van een woning.

 3. Beslissing delen
  Wij nemen weer contact op. Nu horen jullie of je van woning mag ruilen.

Verlies ik mijn inschrijving bij woningruil?

Algemeen

Ja, je inschrijving komt bij een woningruil te vervallen.