Servicekosten

Bijna iedere bewoner betaalt servicekosten voor extra diensten. Denk hierbij aan schoonmaak, elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten en onderhoud van de tuinen. Het bedrag dat je betaalt is een voorschot. Aan het einde van het jaar kijken wij hoeveel geld je terugkrijgt of moet bijbetalen.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Elke maand betaal je huur. De huur bestaat uit de huurprijs en mogelijke servicekosten. Servicekosten betaal je voor extra geleverde diensten, zoals:

  • Glasfonds;
  • Rioolontstoppingsfonds;
  • Gas, water en elektra verbruik voor de woning en/of gezamenlijke ruimtes;
  • Tuinonderhoud en schoonmaakkosten van gezamenlijke ruimtes.

Wijzigingen van energieprijzen kunnen van invloed zijn op de servicekosten. Daarom worden servicekosten ingeschat en betaal je maandelijks een voorschot. Na afloop van elk jaar verrekenen wij dit voorschot met de werkelijke kosten die zijn gemaakt. Heb je te veel of te weinig betaald, dan krijg je het verschil terug óf moet je het verschil bijbetalen. Eén keer per jaar krijg je hiervoor de afrekening, we streven ernaar om de afrekening te sturen vóór 1 juli.

Wanneer ontvang ik de afrekening van de servicekosten?

Algemeen

Elk jaar krijg je van ons een overzicht van de gemaakte kosten. De afrekening ontvang je vóór 1 juli in per mail of in de brievenbus.

Waar kan ik zien wat ik precies betaal aan servicekosten?

Algemeen

Als je inlogt in Mijn Woonconcept, kun je de opbouw van je huurprijs zien. Hier staat precies aangegeven welk bedrag je betaalt aan servicekosten.

Wil je liever een specificatie per e-mail of op papier? Vraag dit aan via het contactformulier of bel via telefoonnummer 088 - 61 62 000.

Hoe verhoog ik mijn servicekosten?

Algemeen

Dit is helaas niet mogelijk. De servicekosten worden zo goed mogelijk ingeschat, zodat je niet hoeft bij te betalen. Wij baseren het voorschot op de gemaakte kosten van de afgelopen twee jaar. Bij nieuwbouwwoningen doen we wel een aanpassing, omdat we dan nog niet precies weten hoe hoog de kosten gaan worden.

Ik ben het niet eens met de afrekening servicekosten, wat kan ik doen?

Algemeen

Ben je het niet eens met de afrekening van de servicekosten, laat het ons dan weten via het contactformulier. Geef aan waar je het precies niet mee eens bent, probeer dit zo goed mogelijk te omschrijven. Wij gaan uitzoeken of er misschien iets misgegaan is en laten je dit binnen 14 dagen weten. Komen we er samen niet uit, dan kun je overwegen om bezwaar bij de Huurcommissie in te dienen.

Krijg ik huurtoeslag over servicekosten?

Algemeen

Ja, voor enkele servicekosten kan dat tot maximaal 12 euro van het bedrag. Servicekosten die meetellen voor het aanvragen van huurtoeslag zijn:

  • Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten*;
  • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten**;
  • Kosten voor recreatieruimten.

In totaal kun je dus 4x 12 euro is maximaal 48 euro meenemen in de berekening voor de huurtoeslag.

*Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het schoonmaken van de lift, galerij, trappenhuis of recreatieruimte.
**Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor elektriciteit voor de verlichting, de lift, ventilatie of videofoon

Wanneer krijg ik te veel betaald voorschot servicekosten terug?

Algemeen

Wij maken het te ontvangen bedrag uiterlijk binnen 14 dagen over. Mocht er iets niet kloppen in jouw gegevens, dan heb nog de tijd om dit aan te passen. Dit kan door in te loggen op Mijn Woonconcept.

Waarop baseren jullie mijn voorschotbedrag voor stookkosten?

Algemeen

Dit is berekend op de gemiddelde kosten van de afgelopen jaren.

Hoe pas ik mijn voorschotbedrag voor stookkosten aan?

Algemeen

Ja, je kunt je voorschotbedrag aanpassen door dit schriftelijk of per mail aan ons door te geven.

Ik heb een afrekening van mijn servickosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Ja, het is mogelijk om een betalingsregeling af te sluiten. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Ik krijg geld terug van de stookkosten. Wanneer ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

Je ontvangt het geld binnen 14 dagen op je rekening. NAVRAGEN.

Moet ik voor het verrekenen van de stookkosten zelf de meterstand doorgeven aan de energieleverancier?

Algemeen

Nee, dit doet Woonconcept of de energieleverancier.

Tegemoetkoming Blokverwarming

Algemeen

Over de servicekosten van 2023 wordt vanuit de overheid een tegemoetkoming ter beschikking gesteld. Deze tegemoetkoming is dus van toepassing op de gemaakte kosten in 2023! De tegemoetkoming, die wij als Woonconcept ontvangen, zal in mindering gebracht worden op de totaal gemaakte kosten per complex. De subsidie verrekent Woonconcept door het totaal te ontvangen bedrag in mindering te brengen op de energierekening die de corporatie betaalt. Het resterende bedrag verdelen wij volgens de bestaande verdeelsleutel voor energiekosten.

Waarom betaal ik voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimte?

Algemeen

Het schoonhouden van jouw woning maar ook het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten, is voor rekening van de huurder. Vaak kiezen we ervoor om de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimte te laten doen door een schoonmaakbedrijf. Deze kosten worden doorberekend aan alle bewoners.

We doen ons best om de schoonmaakkosten zo laag mogelijk te houden. Ben je niet tevreden over de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes? We kunnen mogelijk het contract met de schoonmakers aanpassen. Hierdoor kunnen de kosten hoger worden. Het kan ook zijn dat jij of je buren, de gemeenschappelijke ruimtes zelf schoon willen houden. Hierdoor kunnen de schoonmaakkosten lager worden.

Waarom gaat het voorschot van de servicekosten omhoog?

Algemeen

Voorschotten worden aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten, mogelijke prijsverhogingen en eventuele inflatie bepaald, hierdoor kan het voorkomen dat het voorschot omhoog gaat ondanks dat je over een voorliggend jaar geld terug krijgt. Begrotingen van het komend jaar kunnen anders zijn dan voorgaande jaren. Bijvoorbeeld omdat de energieprijzen gestegen zijn.

Hoe worden de servicekosten verdeeld?

Algemeen

Veel servicekosten hebben betrekking op meerdere woonruimten. Woonconcept verdeelt de totale kosten over het aantal huurwoningen in het complex. We doen dit met een verdeelsleutel. De verdeelsleutel kan wijzigen, als bijvoorbeeld woningen in het complex worden verkocht.

In mijn complex staan woningen leeg. Wat gebeurt er met deze servicekosten?

Algemeen

Servicekosten van de lege woningen komen voor rekening van de eigenaar van het complex, deze worden dus niet doorberekend aan de huurders.

Als ik verhuis, ontvang ik dan gelijk een afrekening servicekosten?

Algemeen

Nee, alle huurders van het complex ontvangen de afrekening gelijktijdig met de andere bewoners. De totale kosten van een afrekenjaar zijn pas vast te stellen na afloop van het betreffende jaar. Jouw aandeel kunnen we na het betreffende jaar berekenen. We proberen dit altijd te doen vóór 1 juli. Als je gaat verhuizen, geef dan jouw nieuwe adresgegevens door. Zo kunnen we de afrekening naar je nieuwe adres sturen.

Wat gebeurt er als de jaarafrekening te laat is?

Algemeen

Soms halen we de streefdatum niet en komt de afrekening later. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een VvE (Vereniging van Eigenaren) de jaarrekening nog niet heeft vastgesteld. Wij moeten wachten op de gegevens van de VvE voordat wij de servicekosten kunnen vaststellen. Maar ook andere situaties kunnen van invloed zijn op het versturen van de afrekening. Als de jaarrekening te laat komt, betekent het niet dat de afrekening vervalt.

Wanneer moet ik de afrekening servicekosten betalen?

Algemeen

Betaal je de huur nu automatisch, dan wordt de afrekening voor de servicekosten automatisch afgeschreven van je rekening op de 28e van de maand. Tussen het incasseren en het versturen van de afrekening zit altijd minimaal 14 dagen. Betaal je de huur op een andere manier, bijvoorbeeld via iDeal of ben je inmiddels verhuisd, dan moet je zelf zorgdragen voor het betalen van de afrekening. De termijn hiervoor is binnen 14 dagen na ontvangst van de afrekening. Je kunt het bedrag overmaken op onze rekening: IBAN: NL90BNGH0285142747.

Kun je de servicekosten niet in één keer betalen? Neem dan contact met ons op, zodat we samen goede afspraken kunnen maken.

Mijn buren betalen meer/minder servicekosten dan ik. Hoe kan dat?

Algemeen

Je betaalt servicekosten voor de periode dat je in de woning hebt gewoond. Er kan een verschil ontstaan op de jaarafrekening als jij (of je buren) in het afrekenjaar zijn verhuisd. Ook kan er een verschil zijn als jij bijvoorbeeld meer warmte verbruikt dan je buren. Op de jaarafrekening is de periode waarover wij de berekening hebben gemaakt te zien.

Hoe bepalen jullie mijn voorschot voor de servicekosten?

Algemeen

We maken een zo goed mogelijke inschatting van de jaarlijkse servicekosten per complex. Elk jaar wordt de hoogte van het voorschot opnieuw ingeschat op basis van de kosten van het voorgaande jaar en de begroting voor het komende jaar. Als er iets verandert, passen wij het voorschot aan.

Jaarlijks kan het voorschot servicekosten naar boven of naar beneden worden aangepast. We streven ernaar om de wijzigingen per 1 juli door te voeren.

Mocht u een voorschot voor warmte of gas rechtstreeks betalen aan Ista, kun je het voorschot zelf verlagen of verhogen via Ista, als het niet minder dan 10% is. Wil je het voorschot met meer dan 10% verlagen of verhogen? Dan moet het verzoek via Woonconcept lopen.