Asbest

Asbest is een materiaal dat voornamelijk werd gebruikt in de bouw: het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Pas later werd bekend dat losgeraakte asbestvezels bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom is wettelijk geregeld dat asbest vanaf 1994 niet meer gebruikt mag worden.

Veel gevraagd over Asbest

Zit er asbest in mijn woning?

Algemeen

Sinds 1994 is asbest verboden als bouwmateriaal. In oudere woningen kan wel asbest zitten. Bijvoorbeeld als isolatiemateriaal, in de schoorsteen, achter de cv-ketel, in beglazingskit of in de betonnen omhuizing van leidingen. Dit asbest kan geen kwaad, zolang je er niet aan komt. Heb je zorgen of ga je klussen en wil je zeker weten dat je geen risico loopt? Neem dan eerst contact met ons op via het contactformulier.

Ik denk dat er asbest in mijn woning beschadigd is. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem geen risico en neem als je twijfelt altijd contact met ons op 088 - 61 62 000

Wat doen jullie aan asbest in mijn woning?

Algemeen

Als verhuurder is Woonconcept verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar bewoners. Woonconcept wil zich de komende jaren inspannen om asbesthoudende materialen uit woningen te verwijderen. Dit gebeurt op het moment dat er (groot) onderhoud aan de woningen moet plaatsvinden.

Mag ik asbest uit mijn woning halen?

Algemeen

Om je gezondheid niet in gevaar te brengen mag je het asbest niet bewerken: niet doorboren, schuren, breken of verwijderen. Neem geen risico en neem ook als u twijfelt altijd contact met ons op 088 - 61 62 000

Wat is asbest?

Algemeen

Asbest is een materiaal dat voornamelijk werd gebruikt in de bouw: het was sterk, brandwerend, isolerend en makkelijk te verwerken. Pas later werd bekend dat losgeraakte asbestvezels bij inademing gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Daarom is wettelijk geregeld dat asbest vanaf 1994 niet meer gebruikt mag worden.

Is asbest gevaarlijk?

Algemeen

Asbestvezels kunnen longkanker of asbestose veroorzaken als je ze inademt. Dit gebeurt alleen als de vezels loskomen, vooral bij losgebonden asbest. Gezondheidsproblemen kunnen pas jaren later ontstaan. Hoe lang en hoe vaak je aan asbestvezels blootgesteld bent, bepaalt het risico. Bij eenmalige blootstelling is het risico klein, maar bij veel contact, zoals bij werk, is het groter. Daarom dragen asbestverwijderaars beschermende kleding.

Wist je dat je nooit zelf asbest mag verzagen, schuren of breken? Dat is strafbaar.