Nieuws

Energielabels, hoe zit het?

Op donderdag 8 februari is een reportage uitgezonden van het tv-programma Pointer. Aan dat programma heeft Woonconcept meegewerkt. De uitzending ging over energielabels. Misschien heb je daar vragen over. Hieronder zetten we een aantal vragen op een ...

De wijkvereniging voegt veel toe in Steenwijk-West

Wat kun je doen om het leven in jouw wijk voor alle bewoners beter te maken? Je aansluiten bij een actieve wijkvereniging bijvoorbeeld! Een wijkvereniging kan samenwerken met Woonconcept en de gemeente en zo invloed uitoefenen op datgene wat volgens ...

8 verbonden bewoners krijgen sleutel in Steenwijkerwold

Het nieuwbouwproject van acht woningen aan de Gelderingen in Steenwijkerwold is inmiddels opgeleverd. De acht huishoudens blijven wonen in, of keren terug naar Steenwijkerwold. Woonconcept heeft woningzoekenden met dorpsbinding voorrang gegeven. Alle...

Mantelzorgwoningen aan de President Kennedystraat

De 8 beneden-bovenwoningen aan de President Kennedystraat in Steenwijk die nu gerenoveerd worden, zijn bijzonder geschikt voor bewoners die mantelzorg krijgen én geven. Zij kunnen als koppel voorrang krijgen op een woning. Op woensdag 31 januari tuss...

Wateroverlast in kelders

Het heeft de afgelopen periode heel veel geregend. Door de hoge waterstand heeft een aantal bewoners last van ondergelopen kelders. Het grondwater heeft het hoogste punt nog niet bereikt. Daarom heeft het nu vaak geen zin om de kelders leeg te pompen...

Beste Bewoners

In de afgelopen weken is in de Meppeler Courant veel geschreven over Woonconcept. Een groep mensen die een woning huurt in de wijk Koedijkslanden vraagt zich af of het energielabel van hun woning wel klopt.

Samen voor de Zeeheldenbuurt

Een feestelijk startmoment met bewoners Een koffiekar met kerstkransjes en een vrolijk bouwbord met kerstwensen vormden het decor voor een feestelijk startmoment in de Zeeheldenbuurt. Bewoners, De Smederijen, de gemeente Hoogeveen en Woonconcept trap...

Renovatie President Kennedystraat in Steenwijk is begonnen

Op 16 oktober is HuneBouw B.V. in opdracht van Woonconcept begonnen met de renovatie van de 8 duurzame beneden-bovenwoningen aan de President Kennedystraat in Steenwijk. Als alles volgens planning gaat, zijn de woningen halverwege mei klaar voor de n...