Huuraanpassing 2024

Woonconcept wil zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor iedereen, we willen veel woningen verduurzamen en goede service aan ál onze bewoners bieden. De kosten stijgen, voor jou maar ook voor Woonconcept. De huren die wij krijgen, zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Daarom verhogen we de huur per 1 juli 2024.

Huur je een woning van Woonconcept? Dan krijg je voor 1 mei 2024 een brief. Hierin staat hoeveel huurverhoging jij krijgt en wat voor jouw situatie van toepassing is.

Hoeveel huurverhoging krijg ik?

Voor sociale huurwoningen wordt jaarlijks een maximale huurverhoging vastgesteld door de overheid. Per 1 juli mag de huur dan worden aangepast.

Dit jaar is het een hoger percentage dan we gewend zijn. We bespreken dit ook met de huurdersverenigingen. De gemiddelde huurverhoging voor 2024 is 5,3%. Het percentage waarmee we de huren verhogen, is gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling. Hoe hoog de verhoging voor jou is, hangt af van je inkomen. Wat voor jou van toepassing is, staat in de brief die je van ons krijgt vóór 1 mei 2024.

Meer huurverhoging voor hoge(re) inkomens

Is het inkomen hoger dan € 52.753,- als je een eenpersoonshuishouden bent of hoger dan € 61.046,- bij een meerpersoonshuishouden? Dan krijg je meer huurverhoging dan 5,3%. Je huurprijs wordt met maximaal € 50,- of € 100,- verhoogd.

Tabel huurverhoging hogere inkomens

  maximaal € 50,- maximaal € 100,-
Eenpersoonshuishoudens € 52.753 - € 62.191 Hoger dan € 62.191
Meerpersoonshuishoudens € 61.046 - € 82.921 Hoger dan € 82.921

Waarom krijg ik meer huurverhoging dan iemand anders?

We kijken bij de huurverhoging naar het gezamenlijke inkomen van je huishouden. Mensen met een hoger inkomen, krijgen meer huurverhoging dan mensen met een lager inkomen.

Is je inkomen gedaald?

Heb je een laag inkomen? Dan kan je misschien huurbevriezing of huurverlaging aanvragen. Lees hierover meer op deze pagina.

Maak je je zorgen over geldzaken? 

We begrijpen dat geldzaken zorgen kunnen geven. Zie je aankomen dat betalen niet gaat lukken of heb je andere geldzorgen? Neem dan zo snel mogelijk contact op. Samen gaan we op zoek naar een oplossing. 

Hulp nodig bij geldzaken? Dan is er de VoorzieningenWijzer.

Mensen van de VoorzieningenWijzer kunnen je helpen met jouw situatie. Je maakt  een afspraak en de medewerker weet precies welke regelingen er zijn in de gemeente waar je woont. En waar je wel of geen recht op hebt en hoe je dat aanvraagt. Een afspraak kost niets en leverde de deelnemers die huren bij Woonconcept vorig jaar gemiddeld € 800,- per jaar op. De mensen van de VoorzieningenWijzer kunnen je ook helpen bij het aanvragen van de energietoeslag van de gemeente waarin je woont. Lees hier meer informatie.

Tips bij energie besparen? Energiecoach!

Wil je tips over hoe je in jouw huis energie kunt besparen? Dan kun je gebruik maken van een energiecoach. Een energiecoach kijkt met jou hoe je in jouw huis energie, en dus geld, kunt besparen. Lees hier hoe je een afspraak maakt.

Kan ik nog aanspraak maken op de eenmalige huurverlaging van 2023?

In juli 2023 was er een huurverlaging voor mensen met een laag inkomen. De Belastingdienst heeft aan ons doorgegeven om welke bewoners het gaat. Hiervoor is het inkomen uit 2021 gebruikt. Het gaat om mensen met een inkomen van:

Het huishouden

inkomensgrens, het gezamenlijke inkomen is niet hoger dan

Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt

€ 24.840

Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt

€ 26.430

Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen

€ 32.370

Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 35.150

Denk je wel recht te hebben op een huurverlaging, maar heb je deze niet gekregen? Tot 30-12-2024 kun je hier een aanvraag indienen.

Ben je het niet eens met de huurverhoging?

Dan kun je bezwaar maken. Lees hier hoe je dat doet.